VU Medisch Centrum, Alzheimercentrum

Onderzoek naar de vroegste tekenen van Alzheimer

Het SCIENCe project richt zich op de vroegste stadia van de ziekte van Alzheimer. Bekend is inmiddels dat alzheimer geleidelijk ontstaat. Zo’n 10 tot 20 jaar voordat er sprake is van dementie treden de eerste hersenveranderingen op. Bij gezonde mensen kunnen in de hersenen de eerste tekenen van alzheimer dus al aanwezig zijn.

Doel van het SCIENCe project is om de eerste hersenveranderingen bij alzheimer op te sporen. Om dat doel te bereiken worden mensen met zogenaamde subjectieve geheugenklachten uitgenodigd te helpen het geheim van alzheimer te ontrafelen. Het traject bevat een neuropsychologisch onderzoek waarbij eerst de leefstijlkenmerken in kaart worden gebracht; er volgt een MRI-scan; er wordt bloed en hersenvocht afgenomen en een PET-scan gemaakt. Interessant voor het onderzoek is wie achteruit gaat in de tijd, maar zeker ook wie er stabiel blijft. De onderzoekers zijn erg benieuwd naar beschermende factoren.

In het afgelopen jaar werkte SCIENCe met een groeiend team van onderzoekers, en de teller van het aantal deelnemers stond eind 2015 op 115. Ook werd er een start gemaakt met de eerstejaars follow-up bezoeken. Het SCIENCe project maakte het mogelijk verschillende nieuwe partners aan te trekken: een Europese subsidie, en een groot Nederlands onderzoek gericht op de rol van voeding.

2016 staat in het teken van het werven en onderzoeken van patiënten, en van een eerste analyse van de gegevens die tot nu toe zijn verzameld. In juni organiseert het centrum ook een dag om de deelnemers te bedanken voor hun inzet.

Gerelateerde projecten

Leerstoel Langdurige Zorg en Dementie

Amsterdam Institute for Social Science Research (UvA)

Met de bijzondere leerstoel Langdurige Zorg en Dementie aan de UvA wordt een impuls gegeven aan de care-kant van dementie.…

meer

Semantische dementie ontrafeld

Erasmus MC Alzheimercentrum

Semantische dementie (SD) is een relatief zeldzame niet erfelijke dementie die in 80% van de gevallen voor het 65e levensjaar…

meer

Dementienet

UMC Stichting Radboud en Dementienet

  DementieNet is een innovatieproject in de eerstelijnszorg voor mensen met dementie om de dementiezorg in gezamenlijkheid te verbeteren en…

meer