Stichting de Noordzee

Schone schepen op een Schone Noordzee

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de scheepvaartsector. Er varen wereldwijd meer schepen over onze zeeën: 50.000 zeeschepen in totaal. Dit zijn voornamelijk containerschepen, bulk carriers, tankers, cruiseschepen, ferry’s en werk-onderzoeksschepen. Sinds de jaren zeventig is de handel via zee gemiddeld vier procent per jaar gestegen. Deze handel speelt voor de Nederlandse economie een zeer belangrijke rol, maar gaat gepaard met negatieve effecten voor het milieu.

De uitstoot van schepen bevat veel koolstofdioxide, zwavel, stikstof en fijnstof. Ook produceert een schip veel afval: ladingresten, huishoudelijk afval en olieresten. Ondanks regelgeving wordt veel overboord gegooid. Daarnaast kan het onderwaterleven hinder ondervinden van het onderwatergeluid dat schepen produceren. Stichting De Noordzee is ervan overtuigd dat de milieuprestaties van de scheepvaartsector veel beter kunnen.

Binnen dit project richt Stichting De Noordzee zich op de klanten en investeerders van de scheepvaartketen. Stichting de Noordzee promoot en implementeert de Clean Shipping Index bij ladingeigenaren. Daarnaast worden banken aangespoord milieucriteria te hanteren voor het verstrekken van leningen voor nieuwbouwschepen. Met de haven van Rotterdam maakt Stichting De Noordzee afspraken over het differentiëren van haventarieven voor schone schepen. Door een gecoördineerde lobby wordt bijgedragen aan een succesvolle implementatie van de Green deal scheepsafval en Green deal visserijafval.

In 2016 werd de Noordzee aangewezen als NOx Emission Control Area (NECA) gebied. Daarnaast werden verschillende cursussen gegeven, waaronder drie Open Marine Environmental Awareness Cursussen (MEAC’s) met deelnemers uit de maritieme industrie.

Recente projecten

Schone Rivieren

Stichting Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid / Stichting de Noordzee / Plastic Soup Foundation

In het Schone Rivierenproject zullen Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), Stichting de Noordzee (SDN) en de Plastic Soup Foundation…

meer

Onderzoek naar de collecties Glas en Fotografie

Stichting het Rijksmuseum

Van 2017 tot 2020 geeft het Gieskes-Strijbis Fonds financiële steun aan een tweetal projecten bij het Rijksmuseum. Het 1e project betreft…

meer

Geef Taal een Stem

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven wil de verkiezingen toegankelijk maken voor vmbo- leerlingen en hun ouders. Daartoe wordt informatie over verkiezingen…

meer