Update i.v.m. coronamaatregelen

Het team van het Gieskes-Strijbis Fonds werkt vanuit huis. Wij zijn goed per mail bereikbaar.

kantoor@gieskes-strijbisfonds.nl
MEER

Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2020

Katja Heitmann en Tjon Rockon

Totaal prijzengeld Winnaars
2 x € 60.000 Katja Heitmann en Tjon Rockon
MEER

Community Seed Bank for Colour

Studio Claudy Jongstra

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Natuur & milieu 2020 - 2021 € 60.000
MEER

Rechtvaardigheid & rechtszekerheid in de digitale samenleving

Bits of Freedom

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Democratie & rechtsstaat 2020 - 2022 € 220.000
MEER

Collectiekennis 2.0 / Fotografie

Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK)

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Kunst & cultuur 2020 - 2023 € 200.000
MEER

DNA van het fonds

Proactief werken en inzetten op projecten die een doorbraak kunnen bewerkstelligen. Voor het Gieskes-Strijbis Fonds ligt de nadruk op de grotere, meerjarige projecten.

Natuur en milieu icoon

NATUUR EN MILIEU

MEER ... MEER ...
Medisch onderzoek icoon

Medische wetenschap

MEER ... MEER ...
Democratie en rechtsstaat

Democratie en rechtsstaat

MEER ... MEER ...
Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

MEER ... MEER ...

Ambities

Verbetering van de biodiversiteit
De intensieve landbouw heeft grote gevolgen voor de natuur en biodiversiteit. Steeds meer agrariërs zien de noodzaak van de overgang naar een manier van boeren die niet alleen bijdraagt aan natuurbehoud, maar ook bedrijfseconomisch aantrekkelijk is. Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt onderzoek en experimenten om de transitie naar natuurinclusieve landbouw te bevorderen en versnellen.

Bescherming van natuur en leven in zee en aangrenzende gebieden
De verborgen wereld onder water verdient in Nederland en het Caribisch gebied meer aandacht. De zeeën in het Koninkrijk worden intensief gebruikt, maar voor de bescherming van de natuur onder water valt veel winst te behalen. Door het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek kunnen de mogelijkheden voor beter natuurbeheer en -herstel in kaart worden gebracht om zo meer bewustwording en prioriteit te krijgen voor de bescherming van natuur en leven onder water.

Gevolgen van de plastic eeuw
Het massale gebruik van plastic zorgt voor enorme vervuiling van natuur op land en in zee en geeft gezondheidsproblemen voor dieren en mensen. Door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en het strategisch inzetten van deze kennis richting consument, overheid en industrie wil het Gieskes-Strijbis Fonds bijdragen om de plasticproductie sterk terug te dringen.

Energiestransitie in de scheepvaart
De zeeschepen die wereldwijd varen stoten ongeveer net zo veel broeikasgassen uit als alle auto’s op aarde. Dit komt grotendeels door het gebruik van zware olie. Door op zoek te gaan naar alternatieve energiebronnen en schonere motoren voor zeeschepen kan de broeikasuitstoot flink worden teruggebracht en klimaatverandering worden tegengegaan.

 

Toon projecten

Ambities

Alzheimer en andere vormen van dementie
Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe. De meest voorkomende variant is de ziekte van Alzheimer. Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar het ontstaan van de ziekte, is er nog geen effectieve behandeling. De interesse van het Gieskes-Strijbis Fonds gaat daarom niet alleen uit naar onderzoek naar het ontstaan van de ziekte, maar ook naar onderzoek gericht op het vertragen van de gevolgen van de ziekte het verbeteren van de zorg voor dementerenden.

 

 

Toon projecten

Ambities

Versterking van de controlerende macht binnen de democratie
De geloofwaardigheid van de democratie staat onder druk. Er is sprake van een vertrouwensbreuk tussen burgers en controleurs van de macht, waaronder de journalistiek. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil de journalistiek middelen ter beschikking stellen om hun controlerende macht te versterken en zo het vertrouwen van burgers in de journalistiek en democratie terug te winnen.

Burger- en mensenrechten in een digitale wereld
Met de komst van het internet heeft de samenleving er een nieuwe laag bijgekregen: het digitale domein. De ontwikkeling van nieuwe technologieën in deze digitale wereld vraagt om een goede bewaking van onze burgerrechten. Een goede verankering en toepassing van deze rechten is van essentieel belang om onze digitale soevereiniteit te behouden. Het Gieskes-Strijbis Fonds kijkt uit naar projecten die hier een bijdrage aan leveren.

Het nieuwe Europa
Na de eurocrisis, de Brexit en het opkomende populisme staat de gezamenlijke Europese identiteit onder druk. Tegelijkertijd is de noodzaak voor samenwerking groter dan ooit. De gevolgen van klimaatverandering, de migratiecrisis en technologische ontwikkelingen kunnen alleen samen worden aangepakt. Wat wordt het nieuwe Europese verhaal? De aandacht van het Gieskes-Strijbis Fonds gaat uit naar projecten die initiëren, uitdagen en agenderen.

 

Toon projecten

Ambities

Vakmanschap is meesterschap
Ambachtelijk handwerk is een topproduct. Toch dreigt een belangrijk deel van de ambachtelijke kennis te verdwijnen met de pensionering van de babyboomgeneratie. Doel van het Gieskes-Strijbis Fonds is om ervoor te zorgen dat jonge vakmensen meer kennis krijgen van ambachtelijke technieken die zonder actieve overdracht verloren dreigen te gaan.

Research & development voor en door mid-career makers en instellingen
Voor jong talent en toptalent is er veel aandacht vanuit de overheid en cultuurfondsen, voor mid-career makers veel minder. Toch zit hier veel talent, dat met behulp van onderzoek en ontwikkeling de sprong naar de top kan maken. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil deze groep makers en instellingen de kans geven om zich verder te ontwikkelen en vernieuwen.

 

Toon projecten
OVER HET FONDS

Financiën

Vanaf de oprichting tot eind 2019 heeft de stichting 131 projecten financieel mogelijk gemaakt met een totaalbedrag van ruim € 52.5 mln. Hiervan is ruim € 41,5 mln uitgekeerd.

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt eind 2019: € 167.919.411
Het totaal van toegekende projecten in 2019 komt op € 3.965.738

De Belastingdienst bevestigde op grond van het jaarverslag en de jaarrekeningen 2018 de status van het Gieskes-Strijbis Fonds als ANBI.

Betalingen
2016 2017 2018 2019
Natuur en Milieu
>
741.160
>
1.452.115
>
1.660.815
>
2.167.200
Medisch onderzoek
>
1.422.669
>
1.287.654
>
699.428
>
967.778
Democratie en rechtsstaat
>
1.356.828
>
957.664
>
1.562.474
>
1.338.858
Kunst en cultuur
>
1.810.658
>
1.056.256
>
1.958.840
>
1.280.589
Overige projecten
246.496
383.276
70.000
267.970
Totaal
€5.548.815 €5.136.965 €5.951.557 €6.022.395
Jaarverslag 2019

Beleidsplan

Klik hier om ons verkorte Beleidsplan 2020-2023 te bekijken.