Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Kate Moore en Femi Dawkins winnen Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Winnaars Prijzengeld
Kate Moore en Femi Dawkins 2 x € 60.000
MEER

De Zolderkamer

Number 5 Foundation

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Democratie & rechtsstaat 2022-2023 € 100.000
MEER

Arcadia

Stichting Leeuwarden Friesland 2028

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Kunst & Cultuur 2022-2023 € 300.000
MEER

NTF PRO

Stichting de Theaterdagen

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Kunst & Cultuur 2022-2024 € 240.000
MEER

Praktijknetwerk Regeneratieve Landbouw

Stichting Wij.land

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Natuur & milieu 2022-2024 € 610.000
MEER

DNA van het fonds

Proactief werken en inzetten op projecten die een doorbraak kunnen bewerkstelligen. Voor het Gieskes-Strijbis Fonds ligt de nadruk op de grotere, meerjarige projecten.

Natuur en milieu icoon

NATUUR EN MILIEU

MEER ... MEER ...
Medisch onderzoek icoon

Medische wetenschap

MEER ... MEER ...
Democratie en rechtsstaat

Democratie en rechtsstaat

MEER ... MEER ...
Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

MEER ... MEER ...

Ambities

De gezonde mens in een gezond ecosysteem

De landbouwtransitie staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Het onlangs verschenen klimaatrapport van het IPCC onderstreept nogmaals de urgentie van een drastische transitie in onze manier van produceren en consumeren. Het staat onomstotelijk vast dat de landbouw van grote negatieve invloed is op klimaatverandering, stikstofuitstoot en de biodiversiteit.

Inkrimping van de veestapel, de eitwittransitie naar plantaardige eiwitten en het herstellen van gedegradeerde bodems zijn gebieden waar grote stappen moeten worden gezet en waar het Fonds een waardevolle bijdrage aan kan leveren. Niet alleen door het ondersteunen van vernieuwende initiatieven en experimenten, maar ook door bewustwording bij consumenten en het aanmoedigen van wet- en regelgeving die deze transitie kan ondersteunen. Het besef dat er een directe link bestaat tussen onze eigen (menselijke) gezondheid en die van ons ecosysteem is hierin van groot belang. Gezonde voeding is hier ook onlosmakelijk mee verbonden.

De (Noord)zee en haar zilte randen

Klimaatverandering heeft grote impact op zeeën wereldwijd. De opwarming van het oceaanwater en de daarmee gepaarde zeespiegelstijging heeft grote gevolgen voor het leven onder water en op het land. De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland en tevens een van de drukste zeeën ter wereld. Het in kaart brengen – en beschermen – van het leven onder water blijft dan ook van groot belang. Tegelijkertijd biedt de zee (en haar zilte randen) ook kansen op het gebied van de landbouwtransitie. Er wordt volop geëxperimenteerd met aquacultuur (‘zeelandbouw’) en zilte landbouw, en de beloften van zeewier voor zowel menselijke consumptie als bemesting zijn groot. Op dit vlak liggen veel onderzoeksvragen en is er grote behoefte aan ondersteuning van innovatieve en experimentele productiemethoden waar het Fonds een rol in kan spelen.

Toon projecten

Ambities

Alzheimer en andere vormen van dementie
Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe. De meest voorkomende variant is de ziekte van Alzheimer. Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar het ontstaan van de ziekte, is er nog geen effectieve behandeling. De interesse van het Gieskes-Strijbis Fonds gaat daarom niet alleen uit naar onderzoek naar het ontstaan van de ziekte, maar ook naar onderzoek gericht op het vertragen van de gevolgen van de ziekte het verbeteren van de zorg voor dementerenden.

Toon projecten

Ambities

Versterking van de controlerende macht binnen de democratie
De geloofwaardigheid van de democratie staat onder druk. Er is sprake van een vertrouwensbreuk tussen burgers en controleurs van de macht, waaronder de journalistiek. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil de journalistiek middelen ter beschikking stellen om hun controlerende macht te versterken en zo het vertrouwen van burgers in de journalistiek en democratie terug te winnen.

Burger- en mensenrechten in een digitale wereld
Met de komst van het internet heeft de samenleving er een nieuwe laag bijgekregen: het digitale domein. De ontwikkeling van nieuwe technologieën in deze digitale wereld vraagt om een goede bewaking van onze burgerrechten. Een goede verankering en toepassing van deze rechten is van essentieel belang om onze digitale soevereiniteit te behouden. Het Gieskes-Strijbis Fonds kijkt uit naar projecten die hier een bijdrage aan leveren.

Het nieuwe Europa
Na de eurocrisis, de Brexit en het opkomende populisme staat de gezamenlijke Europese identiteit onder druk. Tegelijkertijd is de noodzaak voor samenwerking groter dan ooit. De gevolgen van klimaatverandering, de migratiecrisis en technologische ontwikkelingen kunnen alleen samen worden aangepakt. Wat wordt het nieuwe Europese verhaal? De aandacht van het Gieskes-Strijbis Fonds gaat uit naar projecten die initiëren, uitdagen en agenderen.

Toon projecten

Ambities

Vakmanschap is meesterschap
Ambachtelijk handwerk is een topproduct. Toch dreigt een belangrijk deel van de ambachtelijke kennis te verdwijnen met de pensionering van de babyboomgeneratie. Doel van het Gieskes-Strijbis Fonds is om ervoor te zorgen dat jonge vakmensen meer kennis krijgen van ambachtelijke technieken die zonder actieve overdracht verloren dreigen te gaan.

Research & development voor en door mid-career makers en instellingen
Voor jong talent en toptalent is er veel aandacht vanuit de overheid en cultuurfondsen, voor mid-career makers veel minder. Toch zit hier veel talent, dat met behulp van onderzoek en ontwikkeling de sprong naar de top kan maken. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil deze groep makers en instellingen de kans geven om zich verder te ontwikkelen en vernieuwen.

Toon projecten
OVER HET FONDS

Financiën

Vanaf de oprichting tot eind 2021 heeft de stichting 165 projecten financieel mogelijk gemaakt met een totaalbedrag van ruim € 62,2 mln. Hiervan is ruim € 50,2 mln. uitgekeerd.

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt eind 2021: € 192.329.939
Aan donaties is in 2021 een bedrag van € 5.607.357 toegekend.

De Belastingdienst bevestigde op grond van het jaarverslag en de jaarrekeningen 2018 de status van het Gieskes-Strijbis Fonds als ANBI. Het standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020 vindt u hier.

Betalingen
2017 2018 2019 2020
Natuur en Milieu
>
1.452.115
>
1.660.815
>
2.167.200
>
1.879.028
Medisch onderzoek
>
1.287.654
>
699.428
>
967.778
>
693.000
Democratie en rechtsstaat
>
957.664
>
1.562.474
>
1.338.858
>
1.212.135
Kunst en cultuur
>
1.056.256
>
1.958.840
>
1.280.589
>
760.583
Overige projecten
383.276
70.000
267.970
157.586
Totaal
€5.136.965 €5.951.557 €6.022.395 €4.702.332
Financiële verantwoording 2021

Jaarverslag

Klik hier om ons volledige Jaarverslag 2021 online te bekijken.