Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2019

Alexandra Broeder en Guilherme Miotto

Totaal prijzengeld Winnaars
2 x € 60.000 Alexandra Broeder en Guilherme Miotto
MEER

Modest Fashion

Stedelijk Museum Schiedam

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Kunst & cultuur 2019 - 2020 € 95.000
MEER

Future Proof Shipping

Enviu

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Natuur & milieu 2019 - 2022 € 900.000
MEER

Superdiversiteit in opera

World Opera Lab

Werkgebied Looptijd Totale donatie
Kunst & cultuur 2019 - 2022 € 300.000
MEER

Save the Ocean, Save Yourself

Plastic Soup Foundation

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Natuur & milieu 2018 - 2021 € 401.450
MEER

DNA van het fonds

Proactief werken en inzetten op projecten die een doorbraak kunnen bewerkstelligen. Voor het Gieskes-Strijbis Fonds ligt de nadruk op de grotere, meerjarige projecten.

Natuur en milieu icoon

NATUUR EN MILIEU

MEER ... MEER ...
Medisch onderzoek icoon

Medische wetenschap

MEER ... MEER ...
Democratie en rechtsstaat

Democratie en rechtsstaat

MEER ... MEER ...
Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

MEER ... MEER ...

Ambities

Natuurbescherming op de Noordzee.
Visserij, vrachtvaart, windmolens, kabels, olie- en gaswinning – de economische ambities met de Noordzee lijken onuitputtelijk. In dit krachtenveld lijkt de natuur het onderspit te delven. Niet in de laatste plaats omdat er opvallend weinig bekend is over de kwetsbare zeebodemnatuur van ons grootste natuurgebied. Het Gieskes Strijbisfonds steunt daarom een groot onderzoekstraject naar de natuur op de zeebodem. Daartoe heeft het Fonds een onorthodoxe coalitie van kennisinstituten en NGO’s bijeengebracht.

Natuurbescherming op de Caribische Zee.
De Caribische Zee is de kraamkamer van de wereldzeeën. Het werk van natuurbeschermers wordt bemoeilijkt door de politieke context in het gebied. Het Gieskes-Strijbis Fonds oriënteert zich op een betekenisvolle rol in dit speelveld.

Bescherming van natuur en landschap in Nederland.
Vanuit natuur- geostrategisch perspectief bezien, is Nederland het Amazonegebied van Europa. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil een rol spelen in de verbetering van deze natuur, door nieuwe methoden van natuurbescherming te ondersteunen. Burgerinitiatief en het in harmonie brengen van natuur en extensieve vormen van landbouw genieten onze interesse.

Toon projecten

Ambities

Oncologie
Kankeronderzoek is een wereld van omvangrijke onderzoeksprogramma’s, zware aanvraagprocedures en het verdelen van schaarste. Het Gieskes-Strijbis Fonds zoekt de komende jaren naar beloftevolle onderzoekers die buiten de gebaande paden durven te treden.

Dementie
Dementie en Alzheimer zullen de komende jaren uitgroeien tot een van de grootste volksziekten. Onderzoek naar bestrijding van de ziekte is noodzakelijk. Tegelijkertijd heeft dit nog niet geleid tot succesvolle behandelmethoden. Ondertussen heeft de ziekte grote gevolgen voor de levens van de patiënten en hun omgeving. Deze zorgkant van de ziekte mag niet veronachtzaamd worden. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil de komende jaren bijdragen aan vooruitgang, met name voor mensen die op jonge leeftijd getroffen worden door dementie.

 

Toon projecten

Ambities

Nederland: burgerschap bij jongeren
De vrije samenleving floreert dankzij ongekende toegankelijkheid tot informatie en onbegrensde mogelijkheden voor meningsuiting, onder andere via de sociale media. Polarisatie en onderling wantrouwen vormen de keerzijde. Vele jongeren dreigen af te haken. Het Gieskes-Strijbis Fonds zoekt initiatieven die jongeren helpen zich als kritisch en geïnformeerd burger juist te laven aan de vrije samenleving. Daarbij richten we ons met name op vmbo- leerlingen.

Europa: Europese waarden onderhouden
Vrede, veiligheid en economische voorspoed heeft de Europese Unie ons gebracht. Maar het huidige debat over ‘Brussel’ is vooral tobberig en negatief. Steun voor de samenwerking brokkelt af. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil de Europese waarden onderhouden. Hierbij is een aandachtspunt: Hoe kan deze crisis van de Europese politieke cultuur doorbroken worden? Het fonds zoekt initiatieven op het gebied van agendasetting, educatie en onderzoek naar wat Europa bindt en de ontwikkeling van nieuwe ideeën hieromtrent. Wij zoeken naar nieuw elan, bijvoorbeeld door kunstenaar, beleidmakers en cultuurdragers aan het woord te laten over de toekomst van Europa.

Mondiaal: herstel van gemeenschappen in post-conflictgebieden
In een wereld vol conflict kan het Fonds slechts een bescheiden rol spelen. Daarbij is aandacht voor de wederopbouw na gewapende strijd of instabiliteit. Het Gieskes-Strijbis Fonds zoekt initiatieven gericht op herstel van gemeenschappen met vernieuwende methodes. Daarvoor zullen de ambities de komende periode scherper afgebakend moeten worden.

 

Toon projecten

Ambities

Podiumkunsten: een rijk cultureel leven
Kunst maakt het leven de moeite waard. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil de gehele keten van cultuurbeleving versterken. Daarbij bepaalt het Fonds haar eigen koers en houdt het gezonde afstand tot de modes van het cultuurbeleid. Daarbij is bijzondere interesse voor podiumkunsten als dans, muziek en theater.

Beeldende kunst: vakmanschap
De nieuwe generatie beeldend kunstenaars heeft de beschikking over geavanceerde technieken. Daarnaast bouwen ze voort op oude ambachten. Het is de opvatting van het Gieskes-Strijbis Fonds dat deze kruisbestuiving van oude ambachten en moderne technologie jonge kunstenaars inspireren tot grootse prestaties.

 

Toon projecten
OVER HET FONDS

Financiën

Vanaf de oprichting tot eind 2018 heeft de stichting 120 projecten financieel mogelijk gemaakt met een totaalbedrag van ruim € 48.5 mln. Hiervan is ruim € 35,5 mln uitgekeerd.

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt eind 2018: € 147.476.324
Het totaal van toegekende projecten in 2018 komt op € 7.227.810

De Belastingdienst bevestigde op grond van het jaarverslag en de jaarrekeningen 2018 de status van het Gieskes-Strijbis Fonds als ANBI.

Betalingen
2015 2016 2017 2018
Natuur en Milieu
>
707.000
>
741.160
>
1.452.115
>
1.660.815
Medisch onderzoek
>
893.482
>
1.422.669
>
1.287.654
>
699.428
Democratie en rechtsstaat
>
556.872
>
1.356.828
>
957.664
>
1.562.474
Kunst en cultuur
>
1.790.574
>
1.810.658
>
1.056.256
>
1.958.840
Overige projecten
183.750
246.496
383.276
70.000
Totaal
€4.131.678 €5.548.815 €5.136.965 €5.951.557
Jaarverslag 2018

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang ieder kwartaal een overzicht van de ondersteunde projecten en ander nieuws van het Gieskes-Strijbis Fonds.