Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021

DJ Carista en MAISON the FAUX winnen Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021

Winnaars Datum uitreiking Prijzengeld
Carista Eendragt en MAISON the FAUX 20 september 2021 2 x € 60.000
MEER

Change-Ability for a World in Flux

Stichting RAAAF Public

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Kunst & Cultuur 2021-2026 € 400.000
MEER

Infrastructuur duurzame toegankelijke digitale kunst

LIMA

Werkterrein Looptijd Totale donatie
Kunst & Cultuur 2021-2024 € 225.000
MEER

Jaarverslag 2020

Ons nieuwe jaarverslag is online te bekijken

Link Fotografie
https://www.gsfjaarverslag2020.nl/ Lisette Appeldorn
MEER

DNA van het fonds

Proactief werken en inzetten op projecten die een doorbraak kunnen bewerkstelligen. Voor het Gieskes-Strijbis Fonds ligt de nadruk op de grotere, meerjarige projecten.

Natuur en milieu icoon

NATUUR EN MILIEU

MEER ... MEER ...
Medisch onderzoek icoon

Medische wetenschap

MEER ... MEER ...
Democratie en rechtsstaat

Democratie en rechtsstaat

MEER ... MEER ...
Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

MEER ... MEER ...

Ambities

Verbetering van de biodiversiteit
De intensieve landbouw heeft grote gevolgen voor de natuur en biodiversiteit. Steeds meer agrariërs zien de noodzaak van de overgang naar een manier van boeren die niet alleen bijdraagt aan natuurbehoud, maar ook bedrijfseconomisch aantrekkelijk is. Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt onderzoek en experimenten om de transitie naar natuurinclusieve landbouw te bevorderen en versnellen.

Bescherming van natuur en leven in zee en aangrenzende gebieden
De verborgen wereld onder water verdient in Nederland en het Caribisch gebied meer aandacht. De zeeën in het Koninkrijk worden intensief gebruikt, maar voor de bescherming van de natuur onder water valt veel winst te behalen. Door het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek kunnen de mogelijkheden voor beter natuurbeheer en -herstel in kaart worden gebracht om zo meer bewustwording en prioriteit te krijgen voor de bescherming van natuur en leven onder water.

Gevolgen van de plastic eeuw
Het massale gebruik van plastic zorgt voor enorme vervuiling van natuur op land en in zee en geeft gezondheidsproblemen voor dieren en mensen. Door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en het strategisch inzetten van deze kennis richting consument, overheid en industrie wil het Gieskes-Strijbis Fonds bijdragen om de plasticproductie sterk terug te dringen.

Energiestransitie in de scheepvaart
De zeeschepen die wereldwijd varen stoten ongeveer net zo veel broeikasgassen uit als alle auto’s op aarde. Dit komt grotendeels door het gebruik van zware olie. Door op zoek te gaan naar alternatieve energiebronnen en schonere motoren voor zeeschepen kan de broeikasuitstoot flink worden teruggebracht en klimaatverandering worden tegengegaan.

Toon projecten

Ambities

Alzheimer en andere vormen van dementie
Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe. De meest voorkomende variant is de ziekte van Alzheimer. Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar het ontstaan van de ziekte, is er nog geen effectieve behandeling. De interesse van het Gieskes-Strijbis Fonds gaat daarom niet alleen uit naar onderzoek naar het ontstaan van de ziekte, maar ook naar onderzoek gericht op het vertragen van de gevolgen van de ziekte het verbeteren van de zorg voor dementerenden.

Toon projecten

Ambities

Versterking van de controlerende macht binnen de democratie
De geloofwaardigheid van de democratie staat onder druk. Er is sprake van een vertrouwensbreuk tussen burgers en controleurs van de macht, waaronder de journalistiek. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil de journalistiek middelen ter beschikking stellen om hun controlerende macht te versterken en zo het vertrouwen van burgers in de journalistiek en democratie terug te winnen.

Burger- en mensenrechten in een digitale wereld
Met de komst van het internet heeft de samenleving er een nieuwe laag bijgekregen: het digitale domein. De ontwikkeling van nieuwe technologieën in deze digitale wereld vraagt om een goede bewaking van onze burgerrechten. Een goede verankering en toepassing van deze rechten is van essentieel belang om onze digitale soevereiniteit te behouden. Het Gieskes-Strijbis Fonds kijkt uit naar projecten die hier een bijdrage aan leveren.

Het nieuwe Europa
Na de eurocrisis, de Brexit en het opkomende populisme staat de gezamenlijke Europese identiteit onder druk. Tegelijkertijd is de noodzaak voor samenwerking groter dan ooit. De gevolgen van klimaatverandering, de migratiecrisis en technologische ontwikkelingen kunnen alleen samen worden aangepakt. Wat wordt het nieuwe Europese verhaal? De aandacht van het Gieskes-Strijbis Fonds gaat uit naar projecten die initiëren, uitdagen en agenderen.

Toon projecten

Ambities

Vakmanschap is meesterschap
Ambachtelijk handwerk is een topproduct. Toch dreigt een belangrijk deel van de ambachtelijke kennis te verdwijnen met de pensionering van de babyboomgeneratie. Doel van het Gieskes-Strijbis Fonds is om ervoor te zorgen dat jonge vakmensen meer kennis krijgen van ambachtelijke technieken die zonder actieve overdracht verloren dreigen te gaan.

Research & development voor en door mid-career makers en instellingen
Voor jong talent en toptalent is er veel aandacht vanuit de overheid en cultuurfondsen, voor mid-career makers veel minder. Toch zit hier veel talent, dat met behulp van onderzoek en ontwikkeling de sprong naar de top kan maken. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil deze groep makers en instellingen de kans geven om zich verder te ontwikkelen en vernieuwen.

Toon projecten
OVER HET FONDS

Financiën

Vanaf de oprichting tot eind 2020 heeft de stichting 144 projecten financieel mogelijk gemaakt met een totaalbedrag van ruim € 56,7 mln. Hiervan is ruim € 46,2 mln. uitgekeerd.

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt eind 2020: € 167.869.742
Het totaal van toegekende projecten in 2020 komt op € 4.171.004

De Belastingdienst bevestigde op grond van het jaarverslag en de jaarrekeningen 2018 de status van het Gieskes-Strijbis Fonds als ANBI. Het standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020 vindt u hier.

Betalingen
2017 2018 2019 2020
Natuur en Milieu
>
1.452.115
>
1.660.815
>
2.167.200
>
1.879.028
Medisch onderzoek
>
1.287.654
>
699.428
>
967.778
>
693.000
Democratie en rechtsstaat
>
957.664
>
1.562.474
>
1.338.858
>
1.212.135
Kunst en cultuur
>
1.056.256
>
1.958.840
>
1.280.589
>
760.583
Overige projecten
383.276
70.000
267.970
157.586
Totaal
€5.136.965 €5.951.557 €6.022.395 €4.702.332
Financiële verantwoording 2020

Jaarverslag

Klik hier om ons volledige Jaarverslag 2020 online te bekijken.