Gieskes-Strijbis Podiumprijs

Een nieuwe prijs voor makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland

Totaal prijzengeld Winnaars 2017
2 x € 60.000 Bright Richards & Lloyd Marengo
MEER

DISCLOSE - Natuurbescherming op de Noordzee

TU DELFT / NIOZ / RUG / SDN

Werkgebied Looptijd Totale donatie
Natuur en milieu 2015 - 2020 € 1.371.472
MEER

Effect van Lichamelijke Activiteit op Darmkanker

UMC Utrecht / Stichting Vrienden UMC Utrecht

Werkgebied Looptijd Totale donatie
Medisch onderzoek 2017 - 2018 € 72.096
MEER

Four Returns Landschapsherstel Veenweiden

Stichting Commonland

Werkgebied Looptijd Totale donatie
Natuur en milieu 2017 - 2021 € 1.500.000
MEER

Favela Painting Academy

Stichting Favela Painting

Werkgebied Looptijd Totale donatie
Democratie & Rechtsstaat 2018 - 2019 € 200.000
MEER

Robot Love

Stichting Niet Normaal

Werkgebied Looptijd Totale donatie
Kunst & Cultuur 2018 - 2019 € 190.000
MEER

DNA van het fonds

Proactief werken en inzetten op projecten die een doorbraak kunnen bewerkstelligen. Voor het Gieskes-Strijbis Fonds ligt de nadruk op de grotere, meerjarige projecten.

Natuur en milieu icoon

NATUUR EN MILIEU

MEER ... MEER ...
Medisch onderzoek icoon

Medische wetenschap

MEER ... MEER ...
Democratie en rechtsstaat

Democratie en rechtsstaat

MEER ... MEER ...
Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

MEER ... MEER ...

Ambities

Natuurbescherming op de Noordzee.
Visserij, vrachtvaart, windmolens, kabels, olie- en gaswinning – de economische ambities met de Noordzee lijken onuitputtelijk. In dit krachtenveld lijkt de natuur het onderspit te delven. Niet in de laatste plaats omdat er opvallend weinig bekend is over de kwetsbare zeebodemnatuur van ons grootste natuurgebied. Het Gieskes Strijbisfonds steunt daarom een groot onderzoekstraject naar de natuur op de zeebodem. Daartoe heeft het Fonds een onorthodoxe coalitie van kennisinstituten en NGO’s bijeengebracht.

Natuurbescherming op de Caribische Zee.
De Caribische Zee is de kraamkamer van de wereldzeeën. Het werk van natuurbeschermers wordt bemoeilijkt door de politieke context in het gebied. Het Gieskes-Strijbis Fonds oriënteert zich op een betekenisvolle rol in dit speelveld.

Bescherming van natuur en landschap in Nederland.
Vanuit natuur- geostratisch perspectief bezien, is Nederland het Amazonegbied van Europa. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil een rol spelen in de verbetering van deze natuur, door nieuwe methoden van natuurbescherming te ondersteunen. Burgerinitiatief en het in harmonie brengen van natuur en extensieve vormen van landbouw genieten onze interesse.

Toon projecten

Ambities

Oncologie
Kankeronderzoek is een wereld van omvangrijke onderzoeksprogramma’s, zware aanvraagprocedures en het verdelen van schaarste. Het Gieskes-Strijbis Fonds zoekt de komende jaren naar beloftevolle onderzoekers die buiten de gebaande paden durven te treden.

Dementie
Dementie en Alzheimer zullen de komende jaren uitgroeien tot een van de grootste volksziekten. Onderzoek naar bestrijding van de ziekte is noodzakelijk. Tegelijkertijd heeft dit nog niet geleid tot succesvolle behandelmethoden. Ondertussen heeft de ziekte grote gevolgen voor de levens van de patiënten en hun omgeving. Deze zorgkant van de ziekte mag niet veronachtzaamd worden. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil de komende jaren bijdragen aan vooruitgang, met name voor mensen die op jonge leeftijd getroffen worden door dementie.

 

Toon projecten
Toon projecten

Ambities

Podiumkunsten: een rijk cultureel leven
Kunst maakt het leven de moeite waard. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil de gehele keten van cultuurbeleving versterken. Daarbij bepaalt het Fonds haar eigen koers en houdt het gezonde afstand tot de modes van het cultuurbeleid. Daarbij is bijzondere interesse voor podiumkunsten als dans, muziek en theater.

Beeldende kunst: vakmanschap
De nieuwe generatie beeldend kunstenaars heeft de beschikking over geavanceerde technieken. Daarnaast bouwen ze voort op oude ambachten. Het is de opvatting van het Gieskes-Strijbis Fonds dat deze kruisbestuiving van oude ambachten en moderne technologie jonge kunstenaars inspireren tot grootse prestaties.

 

Toon projecten
OVER HET FONDS

Financiën

Vanaf de oprichting tot eind 2016 heeft de stichting 90 projecten financieel mogelijk gemaakt met een totaalbedrag van ruim € 36 mln. Hiervan is ruim € 24 mln uitgekeerd.

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt eind 2016: € 152.868.167.
Het totaal van toegekende projecten in 2016 komt op € 3.689.196.

De Belastingdienst bevestigde op grond van het jaarverslag en de jaarrekeningen 2015 de status van het Gieskes-Strijbis Fonds als ANBI.

Betalingen
2013 2014 2015 2016
Natuur en Milieu
>
335.000
>
430.000
>
707.000
>
741.160
Medisch onderzoek
>
574.333
>
894.981
>
893.482
>
1.422.669
Democratie en rechtsstaat
>
796.657
>
478.458
>
556.872
>
1.356.828
Kunst en cultuur
>
1.691.902
>
2.347.626
>
1.790.574
>
1.810.658
Overige projecten
200.000
217.500
183.750
217.500
Totaal
€3.597.892 €4.368.565 €4.131.678 €5.548.815
Jaarverslag 2016

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang ieder kwartaal een overzicht van de ondersteunde projecten en ander nieuws van het Gieskes-Strijbis Fonds.