Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021

Boogaerdt / VanderSchoot

Boogaerdt/vanderSchoot

Suzan Boogaerdt (1974) en Bianca van der Schoot (1973) werken al samen sinds hun afstuderen in 1999 aan de mime-afdeling van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, sinds 2001 onder de naam Boogaerdt/vanderSchoot.  De laatste jaren hebben ze hun werk thematisch geordend: vanaf 2011 werkten ze aan de serie Visual Statements, waarin ze de spektakelsamenleving bevroegen. Door de dominantie van beeldcultuur zijn we toeschouwers geworden van ons eigen bestaan, en lijkt representatie belangrijker dan wat ‘echt’ is. In 2019 startte het duo een nieuwe serie: Future Fossils. Deze serie bevraagt wat het betekent om kunst te maken in de ‘non-human era’, een tijdperk waarin de mens niet langer de maat der dingen is. In relatief korte tijd produceerden ze Headroom, Botanical Wasteland en Antibodies. Boogaerdt/vanderSchoot creëren expressieve, gedurfde theatrale installaties die draaien om de uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd in de door media aangedreven wereld van vandaag. Ze zoeken naar de relevantie van theater in de 21e eeuw en richten zich op de ontwikkeling van nieuwe theatrale vormen en idiomen, die betekenis geven aan de flexibele en meervoudige identiteiten die daaruit voortkomen.

Toelichting Adviescommissie

Het duo Boogaerdt/vdSchoot is genomineerd vanwege de manier waarop zij met hun werk de Nederlandse mime een krachtige nieuwe impuls geven met werk dat heel uitgesproken op zoek is naar een nieuwe esthetiek, een nieuwe verhouding tussen het werk en het publiek, en nieuwe plekken om dat werk te presenteren. Daarbij is de mens niet per se de centrale figuur, al lijkt dit tegenstrijdig met het uitgangspunt van de mime, namelijk het menselijk lichaam. Ze werken sinds 2021 weer als zelfstandige twee-eenheid vanuit Amsterdam. Het verlaten van de grote structuur van een huis (Theater Rotterdam, 2016-2020) om weer te functioneren vanuit een eigen stichting getuigt van trouw aan de eigen artistieke koers en werkwijze. Ze zoeken in hun werk een tussenvorm tussen het theater en de beeldende kunst. De zoektocht naar een alternatieve ruimte, het hardop nadenken over wat de plaats en de rol van de mens is in een turbulente wereld en de manier waarop ze in een volstrekt eigen taal daar vorm aan geven maakt hen een van de genomineerden.

Foto: Willem de Kan

Genomineerden 2021

Romana Vrede

Theatermaker

Boogaerdt / VanderSchoot

Performance duo

Carista Eendragt

DJ - producer - music curator

House of Vineyard

Ballroom house

MAISON the FAUX

Creative studio / grand couture fashion house