Studio Claudy Jongstra

Community Seed Bank for Colour

Over de hele wereld vormden botanische kleuren eeuwenlang een centraal onderdeel van de landbouw, economie, spiritualiteit en cultuur. Vandaag de dag heeft de komst van industriële processen de multidimensionale waarde van plantaardige kleuren echter naar de achtergrond doen verdwijnen – en daarmee ook de historische kennis die hieraan verbonden was.

Onze huidige kleuromgeving en -beleving wordt bepaald door het vlakke, synthetische kleurenpalet dat is ontwikkeld door marktleidende bedrijven. De waardering voor en de aanwezigheid van natuurlijke, vitale kleuren zijn uit onze leefomgeving verdwenen. Zaadgoed voor natuurlijke kleurgewassen is schaars en soms zelfs helemaal niet meer verkrijgbaar.

Studio Claudy Jongstra is daarom begonnen met het opzetten van de Community Seed Bank for Colour (CSBC). Doel van deze zaadbank is om het gebruik van botanische kleuren in ons dagelijks leven te herstellen. Tegelijkertijd zorgt dit er ook voor dat kennis en vaardigheden met betrekking tot onafhankelijke zaadwinning weer terug bij de boeren komt. Boeren kunnen zo autonoom opereren en zijn voor hun jaarlijkse aanschaf van hun (nu hybride, genetisch gemodificeerd) zaaigoed niet meer afhankelijk van gemonopoliseerde bedrijven. Op die manier draagt de Community Seed Bank for Colour niet alleen bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en het behoud van cultureel erfgoed, maar draagt het ook bij aan de bescherming van inheemse soorten en het bevorderen van de autonomie van kleinschalige boeren.

Gerelateerde projecten

Woven Skin – Ecology Color Community

Claudy Jongstra

Woven Skin is een nomadische kunstinstallatie van Claudy Jongstra. In haar diameter 10 meter en 2 meter hoog, beoogt Woven…

meer