Stichting IUCN Nederlands Comité

Dashboard Biodiversiteit

IUCN NL, Naturalis, Soorten NL en Sovon gaan samen met een brede groep sleutelspelers werken aan de ontwikkeling van een Nationaal Dashboard Biodiversiteit. Doel van het Dashboard is een breed gedeeld en gebruikt instrument ontwikkelen om de voortgang naar biodiversiteitsherstel te meten en strategieën en beleid (bij) te sturen.

Het Dashboard zal worden gebruikt door bestuurders, beleidsmakers, beherende organisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om (de nationale optelsom van) beleid te toetsen en sturen op wat nodig is. Net zoals dit gebeurt bij andere landelijke dashboards. Het dwingt alle sleutelspelers, in het bijzonder de overheid en grote beherende organisaties, gebruik te maken van het Dashboard om hun eigen beleid en acties te sturen. Natuur- en milieuorganisaties gaan het Dashboard gebruiken om aandacht te vestigen op de staat van de biodiversiteit en maatregelen voor te stellen. Het Dashboard zal steeds aangeven of maatregelen effectief zijn.

Alleen een ambitieuze, effectieve nationale aanpak gericht op gezamenlijke doelen kan biodiversiteitsherstel versnellen. Nederland staat voor een grote en urgente opgave. De aanpak in het afgelopen decennium is volstrekt onvoldoende gebleken om de gestelde biodiversiteitsdoelen te halen. De keuzes voor de te kiezen doelen en hoe te meten is niet neutraal. Het Fonds juicht dit initiatief vanuit de sector toe. Het is een kans om op landelijk niveau een doorbraak te bewerkstelligen.

Credits projectfoto: Vizyweb voor Pixabay

Recente projecten

NTF PRO

Stichting de Theaterdagen

Het Nederlands Theaterfestival (NTF) is een grootschalig toneelfestival. Naast een breed theateraanbod, biedt het festival in elf dagen tijd een…

meer

Arcadia

Stichting Leeuwarden Friesland 2028

Stichting LF2028 komt voort uit LF2018 (de culturele hoofdstad Leeuwarden-Friesland in 2018) en organiseert in 2022, 2025 en 2028 de…

meer

Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Kate Moore en Femi Dawkins winnen Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Componist Kate Moore en multidisciplinair kunstenaar Femi Dawkins winnaars van Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022  De Gieskes-Strijbis Podiumprijs gaat dit jaar naar…

meer