Stichting IUCN Nederlands Comité

Dashboard Biodiversiteit

IUCN NL, Naturalis, Soorten NL en Sovon gaan samen met een brede groep sleutelspelers werken aan de ontwikkeling van een Nationaal Dashboard Biodiversiteit. Doel van het Dashboard is een breed gedeeld en gebruikt instrument ontwikkelen om de voortgang naar biodiversiteitsherstel te meten en strategieën en beleid (bij) te sturen.

Het Dashboard zal worden gebruikt door bestuurders, beleidsmakers, beherende organisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om (de nationale optelsom van) beleid te toetsen en sturen op wat nodig is. Net zoals dit gebeurt bij andere landelijke dashboards. Het dwingt alle sleutelspelers, in het bijzonder de overheid en grote beherende organisaties, gebruik te maken van het Dashboard om hun eigen beleid en acties te sturen. Natuur- en milieuorganisaties gaan het Dashboard gebruiken om aandacht te vestigen op de staat van de biodiversiteit en maatregelen voor te stellen. Het Dashboard zal steeds aangeven of maatregelen effectief zijn.

Alleen een ambitieuze, effectieve nationale aanpak gericht op gezamenlijke doelen kan biodiversiteitsherstel versnellen. Nederland staat voor een grote en urgente opgave. De aanpak in het afgelopen decennium is volstrekt onvoldoende gebleken om de gestelde biodiversiteitsdoelen te halen. De keuzes voor de te kiezen doelen en hoe te meten is niet neutraal. Het Fonds juicht dit initiatief vanuit de sector toe. Het is een kans om op landelijk niveau een doorbraak te bewerkstelligen.

Credits projectfoto: Vizyweb voor Pixabay

Recente projecten

De Wilde Noordzee

Dutch Maritime Productions B.V.

De Wilde Noordzee is een bioscoopfilm en een vierdelige televisieserie (EO) waar de onderwaternatuur van de Noordzee centraal staat. Het…

meer

Praktijknetwerk Regeneratieve Landbouw

Stichting WIJLand

In december 2016 startte het Fonds met de ondersteuning van Stichting Wij.land (project ‘Four Returns Landschapsherstel Veenweiden’). Kern van het…

meer

Human Specific Approach

Theaterfestival Boulevard

Vanwege de huidige pandemie en die gevolgen die dit met zich meebrengt neemt Theaterfestival Boulevard het voortouw om verbondenheid binnen…

meer