Number 5 Foundation

De Zolderkamer

In De Zolderkamer werken ouders, jongeren en kinderen samen voor eigen regie en gelijkwaardig herstel rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire. De Zolderkamer is een initiatief van Number 5 Foundation, dat zich al jaren inzet voor sociale innovatie door verschillende groepen en perspectieven met elkaar te verbinden. Door het creëren van een onafhankelijke denkruimte, een veilige plek, en een verrassende gemeenschap waar mensen zich individueel en samen uitgedaagd voelen om nieuwe denkrichtingen en onconventionele acties te ontwikkelen zet Number 5 Foundation zich in voor een meer inclusieve, eerlijke en duurzame samenleving.

De Zolderkamer is zo’n plek. Het verbindt gedupeerden van de toeslagenaffaire als gelijkwaardige gesprekspartners met landelijke en lokale overheden en andere spelers die relevant zijn in de aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire. Op die manier wil De Zolderkamer bijdragen aan herstel in de brede zin van het woord: het ervaren van regie bij de gedupeerden door de manier van werken en het bijdragen aan het gevoel weer een gelijkwaardig mens te zijn. Als ervaringsexperts willen zij ook een bijdrage leveren aan beleid dat niet alleen beter aansluit op de behoeften van gedupeerden, maar ook een leerproces creëert voor ambtenaren en andere betrokken professionals. De veelal gescheiden leef- en systeemwerelden van burgers en ambtenaren komen binnen dit project samen, waardoor de veelbesproken ‘menselijke overheid’ heel concreet en zichtbaar wordt.

De Zolderkamer kan hiermee een waardevolle bijdrage leveren aan het functioneren van onze democratische rechtsstaat door het faciliteren van de verbinding tussen de leef- en systeemwereld en daarmee een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid, en het bevorderen van een mensgedreven aanpak. De bijdrage van het Fonds maakt dat De Zolderkamer het komende jaar kan professionaliseren en haar rol kan pakken op weg naar gelijkwaardig herstel.

Recente projecten

NTF PRO

Stichting de Theaterdagen

Het Nederlands Theaterfestival (NTF) is een grootschalig toneelfestival. Naast een breed theateraanbod, biedt het festival in elf dagen tijd een…

meer

Arcadia

Stichting Leeuwarden Friesland 2028

Stichting LF2028 komt voort uit LF2018 (de culturele hoofdstad Leeuwarden-Friesland in 2018) en organiseert in 2022, 2025 en 2028 de…

meer

Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Kate Moore en Femi Dawkins winnen Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Componist Kate Moore en multidisciplinair kunstenaar Femi Dawkins winnaars van Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022  De Gieskes-Strijbis Podiumprijs gaat dit jaar naar…

meer