Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) te Den Haag in samenwerking met het Erfgoed Leiden en omstreken

ontsluiten archieven Leidse kunstambachten 1475-1575

Tussen 1475 en 1575 beleefde het culturele leven in Leiden een grote bloei met bekende kunstenaars als de schilder/graveur Lucas van Leyden, boekdrukker Jan Zevertsz en tapijtwever Willem Andriesz de Raet. Ook waren er talloze goudsmeden actief, evenals beeldhouwers, schrijnwerkers, glasschilders, koperslagers en borduurwerkers. Al deze ambachtslieden hebben hun sporen nagelaten in de Leidse archieven, die uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven en een schat aan informatie bevatten.

De doelstelling van het project is de volledige digitale ontsluiting van alle archivalische vermeldingen betreffende deze kunstenaars in de periode 1475-1575 op de website van het RKD (www.rkd.nl) te plaatsen, zodat onderzoekers en geïnteresseerden wereldwijd gebruik kunnen maken van dit archiefmateriaal. Het project is 1 september 2015 van start gegaan en inmiddels zijn er ruim 2500 archiefstukken op de website van het RKD ontsloten.

Het project wordt inmiddels ondersteund door een Franse stagiaire, drs. Sarah Moine, die in aansluiting op het project aan haar proefschrift over Leidse kunstproductie van 1575 tot 1648 werkt.

Voorts heeft het project geleid tot samenwerking met andere specialisten, zoals die van het A.W. Byvanck Genootschap. Zij kunnen ruim 100 verluchte handschriften in Leiden plaatsen en volgen de bevindingen in de archieven om tot een beter inzicht in de Leidse productie te komen.

Verder zal de Universiteit van Leiden een master werkgroep plannen voor het tweede semester van het studiejaar 2017-2018, die zich zal richten op de ontsloten archiefstukken van dit project.

Gerelateerde projecten

Mondriaan Editieproject

Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) en Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

Piet Mondriaan (1872-1944) behoort tot de belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw. Hij speelde in Nederland, Parijs, Londen en New…

meer

Even closer to Van Eyck

Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs Gent

‘Even Closer to Van Eyck’ is een meerjarig project rond de restauratie van het beroemde Lam Gods van Hubert en…

meer