Stichting Sense of Place

Over de Dijk: De Kromme Horne

Alle dorpen langs de Waddenkust hadden vroeger een directe verbinding met de zee. In de loop van honderden jaren is die verbinding door landaanwinningswerken, inpoldering en dijkverhogingen geleidelijk aan geminimaliseerd. Alhoewel de verbondenheid met het wad nog zeker wordt gevoeld, is het moeilijk toegankelijk en blijft daarom voor velen een gesloten en mysterieuze plek. De Waddenzee maakt geen wezenlijk onderdeel (meer) uit van het leven van heel veel mensen die langs het wad wonen.

De Kromme Horne is een 550 meter lange pier voor de kust van Wierum met drie panoramische uitzicht- en verblijfsplekken en een paviljoen. De wandeling vanuit het dorp gaat over de Friese Zeedijk het wad op en laat bezoekers het waddenlandschap ervaren. Lopend boven water en boven het slik ervaar je de weidsheid, de rust en de ongelofelijke vergezichten van dit unieke Nederlandse landschap. De drie ‘rotondes met afslagen’ zijn de plekken waar het getijde gevangen wordt. Hier ontstaan zogenaamde spoelgaten die alledrie – door de werking van het getijde – in de loop der jaren een ander landschappelijk uiterlijk krijgen. Er zullen zandplaten, kwelders en slenken ontstaan. Bij de één komen mosselbanken, bij de ander zandplaten met vegetatie en de pier heeft het bijkomende effect dat de bestaande kwelders zullen aangroeien. De sculptuur/paviljoen is de bestemming midden in het wad en ligt als een schip aan de horizon. Vanaf de sculptuur kun je het wad oplopen. En -onder bepaalde omstandigheden- kun je in het spoelgat zwemmen of pootje baden.

Dit project wil de verbinding tussen de dorpelingen en de zee weer op een blijvende en duurzame manier herstellen en de beleving van het wad voor een groter publiek toegankelijk maken. Daarnaast vertellen ze een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van Nederland en maken ze de relatie tussen de Waddenzee en ons cultuurlandschap inzichtelijk.

Recente projecten

Reuse Revolution: Living Lab

Enviu, Stichting Natuur & Milieu en Recycle Netwerk Benelux

Het wegwerpen van producten en verpakkingen na een korte gebruiksduur zit diep verankerd in onze economie en maatschappij. Deze wegwerpcultuur…

meer

IDFA DocLab

International Documentary Filmfestival Amsterdam

IDFA’s DocLab is een gecureerd interdisciplinair platform voor interactieve documentaire kunst en storytelling. Als grootste documentaire filmfestival ter wereld wil…

meer

Het Lam Gods – fase 3

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Vanaf het begin is het Gieskes-Strijbis Fonds betrokken bij het onderzoek naar de restauratie van het iconische Lam Gods van…

meer