UMC Utrecht / Stichting Vrienden UMC Utrecht

Effect van Lichamelijke Activiteit op Darmkanker

Darmkanker is een van de meest voorkomende en dodelijke vormen van kanker. Lichamelijke activiteit lijkt een groot effect te hebben op de overlevingskans van patiënten met darmkanker. Lichamelijke activiteit gaat gepaard met een verlaging van het risico aan de ziekte te overlijden van 40%. Ter vergelijking: chemotherapie verlaagt het risico met 15%. Er is echter nog geen experimenteel bewijs voor een causaal verband tussen lichamelijke activiteit en kanker-gerelateerd overlijden. Een causaal verband tussen lichamelijke activiteit en de vorming van kanker (preventie) is wel al wetenschappelijk aangetoond. Deze pilotstudie beoogt een wetenschappelijke basis te leggen voor een positief effect van lichamelijke activiteit op het verminderen van uitzaaiingen (en daardoor verbeterde overleving) bij darmkanker.

In de studie worden daartoe twee onderzoeksvragen onderzocht:
I. Is er een causaal verband tussen lichamelijke activiteit en vermindering van de vorming van uitzaaiingen?
II. Is er een causaal verband tussen lichamelijke activiteit en verbetering van het behandel-effect?

Het Gieskes-Strijbis Fonds zal gedurende een jaar financiële steun leveren aan een Onderzoeker in Opleiding (OIO), die deze pilotstudie onder begeleiding van ervaren wetenschappers zal uitvoeren. Indien de hypotheses in deze studie worden bevestigd, kan vervolgonderzoek plaatsvinden naar het effect van beweging op de overleving van darmkankerpatiënten en naar het mechanisme van het verband tussen lichamelijke activiteit en de overlevingskans. Zo kan deze pilotstudie een enorm vliegwieleffect teweeg brengen.

Gerelateerde projecten

Onderzoek naar darmtumoren en hun uitzaaiingen in de lever

UMC Utrecht Cancer Center / Vrienden UMC Utrecht

De afgelopen 25 jaar is de 5-jaars overleving van darmkanker patiënten met slechts 7% toegenomen. Het is de ambitie van…

meer

Organoïden Biobank voor eierstokkanker

UMC Utrecht / Vrienden UMC Utrecht

Bij eierstokkanker (ovariumcarcinoom) zit er een kwaadaardig gezwel (een tumor) bij een van de eierstokken. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer…

meer

borst- en baarmoeder­hals­kanker screening

Stichting Fundashon Prevenshon Curaçao

De Stichting Fundashon Prevenshon beoogt bepaalde vormen van kanker te voorkomen door bevolkingsonderzoek voor de gehele bevolking van Curaçao op te zetten.…

meer