Stichting Lezen & Schrijven

Geef Taal een Stem

Stichting Lezen & Schrijven wil de verkiezingen toegankelijk maken voor vmbo- leerlingen en hun ouders. Daartoe wordt informatie over verkiezingen in begrijpelijke taal gepresenteerd in een verkiezingskrant. Er worden lesmaterialen ontwikkeld en debatten georganiseerd waarbij politici in begrijpelijke taal moeten spreken voor de aanwezige vmbo- leerlingen, hun ouders en taalcursisten uit de buurt. De leerlingen organiseren deze debatten voor hun ouders.

Stichting Lezen & Schrijven beschouwt vmbo-scholen als een belangrijke ‘vindplaats’ van laaggeletterden, zowel in de vmbo-populatie zelf als bij hun ouders, waar laaggeletterdheid bovengemiddeld voorkomt. Laaggeletterden voelen zich minder betrokken bij de politiek, hebben minder vertrouwen in democratische instituties en gaan minder vaak stemmen. Onderzoek laat zien dat mensen nadat ze hebben deelgenomen aan een cursus lezen en schrijven meer actief burgerschap vertonen. De ambitie van “Geef Taal een stem” is de afstand naar de politiek te verkleinen.

Stichting Lezen & Schrijven zal in de eerste fase van dit project verkiezingskranten, lesmateriaal en debatten aanbieden op vier scholen, ter voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Dit doet zij in samenwerking met de Stichting Nederlands Debatinstituut en ProDemos.

Gerelateerde projecten

Move in het vmbo – Move your World!

Stichting MOVE

Move laat kinderen uit minder bedeelde wijken ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. Dit doen zij door deze…

meer

School­debatteren op het VMBO

Stichting Nederlands Debat Instituut

De Stichting Nederlands Debatinstituut organiseert sinds jaar en dag het NK debatteren voor scholieren. De komende jaren gaat het NDI…

meer

Jongerenrechtbanken Nederland

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

Bij het pilotproject Jongerenrechtbanken worden leerlingen op drie Amsterdamse middelbare scholen specifiek opgeleid om in geval van conflictsituaties die zich…

meer