Stichting Muziek in Huis

Meer live klassieke muziek in Woon- en Zorgcentra

De 17 jubileumconcerten die Stichting Muziek in Huis in 2014 heeft verzorgd, hebben bijgedragen aan het vergroten van haar naamsbekendheid – een concertbezoek van HM Koningin Máxima vormde daarvan een hoogtepunt. De stichting heeft de laatste jaren gewerkt aan het optimaliseren van haar programmering voor uiteenlopende publieksgroepen. En met succes. Uit evaluatieformulieren blijkt dat de concerten door de bewoners van woon—en zorgcentra bijzonder worden gewaardeerd, en die waardering is tussen 2013 en 2015 alleen nog maar gegroeid. Verder is het aandeel van inkomsten uit particuliere donaties sinds 2013 gestegen, wat de stichting in staat stelt de begroting voor de concerten in 2016 met alleen de bijdragen van de zorgcentra en particuliere donaties sluitend te krijgen.

In het jaar 2015 werden de grootste bezuinigingen in de zorgsector doorgevoerd. Toch vonden er dat jaar 667 concerten plaats op 156 zorglocaties. Het aantal locaties met concerten van Stichting Muziek in Huis breidde zich per saldo zelfs uit met twaalf centra – het weggevallen budget binnen de zorgsector voor dagbesteding kon voor een groot deel worden opgevangen door vriendenstichtingen van de zorgcentra en andere externe financiers. Door meerjarige contracten met zorgcentra af te sluiten, wist de Stichting Muziek bovendien de continuïteit te waarborgen.

In 2015 heeft Muziek in Huis een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende drie jaar. Aandachtspunten vormen promotie, prijsdifferentiatie, het werken aan een nieuwe serie exclusieve concerten, en het formuleren van criteria voor het aannemen van kamermuziekensembles. Er is ook een nieuwe project. Samen met de zorgcentra en gemeenten zoekt de stichting naar manieren om ook kwetsbare ouderen in de wijk te kunnen bereiken, om die te verwelkomen op Muziek in Huis-middagen in de zorgcentra, of op een andere manier concerten te kunnen aanbieden. Er zijn in dit kader al concrete afspraken gemaakt met de Vivium Zorggroep, Marente Zorggroep, Zorggroep Noordwest-Veluwe, schouwburg Veluvine en diverse lokale fondsen en overheden.

Gerelateerde projecten

Toekomstvisie orkest van de 18e eeuw

Orkest van de Achttiende Eeuw

Het Orkest van de Achttiende Eeuw werd in 1981 op initiatief van onder anderen Frans Brüggen opgericht, vanuit een collectief…

meer

Young Bach Fellowship (All of Bach)

Nederlandse Bach Vereniging

Het valt voor jonge musici niet mee om voet aan de grond krijgen in de oude-muziekwereld. Vandaar dat de Bachvereniging…

meer