Stichting de Noordzee

Schone schepen op een Schone Noordzee

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de scheepvaartsector. Er varen wereldwijd meer schepen over onze zeeën: 50.000 zeeschepen in totaal. Dit zijn voornamelijk containerschepen, bulk carriers, tankers, cruiseschepen, ferry’s en werk-onderzoeksschepen. Sinds de jaren zeventig is de handel via zee gemiddeld vier procent per jaar gestegen. Deze handel speelt voor de Nederlandse economie een zeer belangrijke rol, maar gaat gepaard met negatieve effecten voor het milieu.

De uitstoot van schepen bevat veel koolstofdioxide, zwavel, stikstof en fijnstof. Ook produceert een schip veel afval: ladingresten, huishoudelijk afval en olieresten. Ondanks regelgeving wordt veel overboord gegooid. Daarnaast kan het onderwaterleven hinder ondervinden van het onderwatergeluid dat schepen produceren. Stichting De Noordzee is ervan overtuigd dat de milieuprestaties van de scheepvaartsector veel beter kunnen.

Binnen dit project richt Stichting De Noordzee zich op de klanten en investeerders van de scheepvaartketen. Stichting de Noordzee promoot en implementeert de Clean Shipping Index bij ladingeigenaren. Daarnaast worden banken aangespoord milieucriteria te hanteren voor het verstrekken van leningen voor nieuwbouwschepen. Met de haven van Rotterdam maakt Stichting De Noordzee afspraken over het differentiëren van haventarieven voor schone schepen. Door een gecoördineerde lobby wordt bijgedragen aan een succesvolle implementatie van de Green deal scheepsafval en Green deal visserijafval.

In 2016 werd de Noordzee aangewezen als NOx Emission Control Area (NECA) gebied. Daarnaast werden verschillende cursussen gegeven, waaronder drie Open Marine Environmental Awareness Cursussen (MEAC’s) met deelnemers uit de maritieme industrie.

Recente projecten

Gezondheidsrisico’s van Microplastics

ZonMw

Als onderdeel van de ZonMw en NWO bijdrage aan de topsectoren voor 2018-2019, een cross-over tussen de topsectoren Life Sciences…

meer

Gebiedsplan Loonse en Drunense Duinen

Gebiedscollectief Duinboeren & Maatschappij

Rondom het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen zijn nog zo’n 300 boeren bedrijven actief, veelal melkveehouders. Zij staan behoorlijk…

meer

Gezonde hersenenproject / Brain Health Register

VUmc Alzheimercentrum

Ondanks vooruitgang op het gebied van diagnostiek en behandeling, is de behandeling van hersenziektes die dementie veroorzaken, zoals de ziekte…

meer