Stichting de Noordzee

Schone schepen op een Schone Noordzee

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de scheepvaartsector. Er varen wereldwijd meer schepen over onze zeeën: 50.000 zeeschepen in totaal. Dit zijn voornamelijk containerschepen, bulk carriers, tankers, cruiseschepen, ferry’s en werk-onderzoeksschepen. Sinds de jaren zeventig is de handel via zee gemiddeld vier procent per jaar gestegen. Deze handel speelt voor de Nederlandse economie een zeer belangrijke rol, maar gaat gepaard met negatieve effecten voor het milieu.

De uitstoot van schepen bevat veel koolstofdioxide, zwavel, stikstof en fijnstof. Ook produceert een schip veel afval: ladingresten, huishoudelijk afval en olieresten. Ondanks regelgeving wordt veel overboord gegooid. In januari 2019 werd pijnlijk zichtbaar dat scheepvaart voor grote milieu-incidenten kan zorgen op de Noordzee, toen zo’n 350 containers van een schip in zee vielen. De inhoud van de opengebarsten containers drijft ruim een maand later nog in zee, ligt op de bodem of spoelt nog steeds aan op de kust van de Waddeneilanden en de noordelijke provincies. Het gaat om een enorme hoeveelheid plastic en ander materiaal dat ondanks opruimpogingen nooit helemaal uit de zee verwijderd kan worden. Daarnaast kan het onderwaterleven hinder ondervinden van het onderwatergeluid dat schepen produceren.

Stichting De Noordzee (SDN) is ervan overtuigd dat de milieuprestaties van de scheepvaartsector veel beter kunnen. SDN werkt daarom met partijen in de hele scheepvaartketen aan het gericht verminderen van de emissies naar de lucht en naar het water. Daarbij richt SDN zich op een aantal onderdelen waar zij kansen zien om de komende jaren echte vooruitgang te boeken: groene kustvaartroutes, schonere werkschepen en geen ladingrestanten en containers meer in de Noordzee.

SND gaat hiervoor een blauwdruk ontwikkelen voor dergelijke ‘groene’ scheepvaartlijnen, als inspirerend voorbeeld voor de hele maritieme sector. Met waterbouwers werken ze samen om verbeteringen op werkschepen te implementeren. Met de Nederlandse overheid maken ze afspraken over strengere regelgeving, en betere handhaving daarvan, voor het lozen van ladingrestanten en het voorkomen van een nieuwe containerramp. Daarnaast informeren ze een breed publiek over de emissies van de scheepvaart: wat is de milieu-impact van het vervoeren van producten over zee?

 

Recente projecten

ABOARD

Alzheimercentrum Amsterdam

De missie van het ABOARD-project is om Nederland klaar te stomen voor een toekomst met behandeling op maat voor de…

meer

Radius 2022-2024

Radius CCA

RADIUS in Delft is een gloednieuw centrum voor hedendaagse beeldende kunst dat een brug slaat tussen kunst, wetenschap en klimaat.…

meer

Tech-Fellowship

Rijksakademie

Ambachtelijk vakmanschap slaat de brug tussen verleden en toekomst en is een kraamkamer voor innovatie. Niet alleen bij de Rijksakademie,…

meer