Stichting Vredeseducatie

Democratische waarden ontdekken en leren

Gelijkheid voor de wet, Vrijheid en Solidariteit, dat zijn drie belangrijke waarden van de democratie, en die drie leveren een bruisende samenleving op. Op interactieve tentoonstellingen die de Stichting Vredeseducatie heeft ingericht op Fort De Bilt en in het Fort van de Democratie spelen die kernwaarden een rol. Mensen die rust zoeken, die elk conflict willen vermijden, voelen zich in een democratie niet thuis. In een democratie mag alles, bíjna alles – geweld gebruiken om je zin te krijgen mag dan natuurlijk weer níet.

Op Fort De Bilt worden de drie kernwaarden gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog. De plek spreekt hier een woordje mee. Genoemd fort deed in die periode dienst als executieplaats: 140 verzetsmensen zijn er om het leven gekomen.

In het Fort van de Democratie wordt onderzocht hoe de democratie kan worden verdedigd op basis van woorden en argumenten, en wat jongeren daaraan kunnen bijdragen. Al tienduizend scholieren en studenten, van basisschool tot ROC en HBO, hebben aan de interactieve programma’s deelgenomen en de reacties – ook die van de docenten – zijn enthousiast. Thema’s als vrijheid, verzet, vooroordelen en het zondebokverschijnsel komen voorbij, en na afloop ziet de bezoeker de keuzes die hij gaandeweg de expositie heeft gemaakt in een persoonlijk, geprint certificaat becommentarieerd. Een innovatieve manier om waarden te verhelderen, die zeer wordt gewaardeerd. De forten zullen ook de komende jaren plekken zijn waar scholieren en studenten democratie kunnen ‘oefenen’, en docenten kunnen profiteren van het expertisecentrum

Gerelateerde projecten

Move in het vmbo – Move your World!

Stichting MOVE

Move laat kinderen uit minder bedeelde wijken ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. Dit doen zij door deze…

meer

School­debatteren op het VMBO

Stichting Nederlands Debat Instituut

De Stichting Nederlands Debatinstituut organiseert sinds jaar en dag het NK debatteren voor scholieren. De komende jaren gaat het NDI…

meer

Jongerenrechtbanken Nederland

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

Bij het pilotproject Jongerenrechtbanken worden leerlingen op drie Amsterdamse middelbare scholen specifiek opgeleid om in geval van conflictsituaties die zich…

meer