Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

Jongeren rechtbanken Nederland

Bij het pilotproject Jongerenrechtbanken worden leerlingen op drie Amsterdamse middelbare scholen specifiek opgeleid om in geval van conflictsituaties die zich op hun school voordoen, recht te spreken over hun ‘peers’. Dit gebeurt in goed overleg met politie, openbaar ministerie, advocatuur en rechtbank. Dit strikt private initiatief – grotendeels opgezet volgens de bewezen methodiek van de youth – of peer courts uit de Verenigde Staten –   bevindt zich in het derde en voorlaatste jaar van de pilot. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en onderzoeksbureau Motivication onderzoeken daarbij de opzet en effecten van het project.

Vanaf september 2017 treedt een vierde school toe tot de pilot: het Comenius Lyceum in Amsterdam Nieuw West. Doordat deze school tegelijkertijd een nieuw gebouw betrekt, wordt de jongerenrechtbank mentaal en fysiek geheel geïntegreerd in de vernieuwde opzet van de school.  Ook andere scholen uit het land melden zich spontaan met het verzoek jongerenrechtbanken op te richten. Zo mogelijk wordt hieraan na afloop van de pilot (eind 2018) gevolg gegeven.

Een belangrijke ontwikkeling is dat enkele gemeenten al op korte termijn gevolg willen gaan geven aan het pilotproject. Zo start in september 2017 een vervolgpilot in Hollands Kroon, waarbij het de bedoeling is dat opgeleide en ervaren jongerenrechters niet alleen recht spreken op hun school, maar op den duur wellicht ook in het publieke domein.

Gerelateerde projecten

Move in het vmbo – Move your World!

Stichting MOVE

Move laat kinderen uit minder bedeelde wijken ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. Dit doen zij door deze…

meer

School­debatteren op het VMBO

Stichting Nederlands Debat Instituut

De Stichting Nederlands Debatinstituut organiseert sinds jaar en dag het NK debatteren voor scholieren. De komende jaren gaat het NDI…

meer

Democratische waarden ontdekken en leren

Stichting Vredeseducatie

Gelijkheid voor de wet, Vrijheid en Solidariteit, dat zijn drie belangrijke waarden van de democratie, en die drie leveren een…

meer