T.M.C. Asser Instituut

The Global City: Challenges, Trust and the Role of Law

Drie wereldwijde trends – globalisering, urbanisatie en decentralisatie – dragen bij aan de internationalisering van de stad. Steden manifesteren zich in toenemende mate op het internationale toneel, bijvoorbeeld binnen de structuren van de Verenigde Naties. Het internationale recht, met name de rechten van de mens, lijkt in toenemende mate een rol te spelen op lokaal niveau bij de vormgeving van beleid. Steden creëren ook transnationale netwerken om samen op te trekken bij de aanpak van mondiale problemen zoals klimaatverandering, veiligheid, migratie, diversiteit en discriminatie.

Op 1 september 2016 is het onderzoeksprogramma ‘The Global City: Challenges, Trust and the Role of Law’ van start gegaan. Het onderzoekt de rol van het recht en de rechtsontwikkeling die gepaard gaat met de internationalisering van de stad. Het programma bestaat uit vier samenhangende deelprojecten, die elk zullen leiden tot een promotie en bijbehorende publicaties. Twee promovendi richten zich daarbij op Amsterdam in de 17e eeuw, toentertijd een van de leidende mondiale steden. Zij onderzoeken de bijdragen van de Portugees-Joodse Gemeente aan de ontwikkeling van de (juridische) ideeën over de rechten van minderheden en over de slavenhandel. Hierbij maken de promovendi gebruik van de bronnen van de prachtige bibliotheek Ets Haim. De andere twee promovendi onderzoeken de hedendaagse context. Hun onderzoek richt zich respectievelijk op het internationaal recht in de stad, en de stad in de internationale rechtsorde. Voor de discussie over de toekomst van de mondiale rechtsorde en van global governance zijn dit twee uiterst relevante invalshoeken.

In de loop van 2017 zullen de precieze vormgeving en onderzoek accenten van de vier onderzoeksprojecten worden vastgesteld en zullen er voorbereidingen worden getroffen voor activiteiten waarmee rondom het programma een internationaal (onderzoeks)netwerk zal worden gevormd.

Gerelateerde projecten

Catalogisering en digitalisering van Ets Haim

Joods Historisch Museum

Bibliotheek Ets Haim – Livraria Montezinos, in het hart van Amsterdam, werd opgericht in 1616 en is daarmee de oudste…

meer

Vernieuwing expositie joodse geschiedenis in Nederland

Joods Historisch Museum

Een deel van de permanente tentoonstelling van het Joods Historisch beslaat ‘De geschiedenis van de joden in Nederland van 1600-1900’.…

meer