Onderzoekscollectief Spit

Wonen daar mensen dan?

Nederland staat aan de vooravond van de grootste wetgevingsoperatie sinds Thorbecke: de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Deze wet brengt alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening onder één wet. De wet vormt het sluitstuk van een trend die twintig jaar geleden al is ingezet: de Rijksoverheid decentraliseert taken naar lagere overheden en doet tegelijkertijd een beroep op de samenleving om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen over haar leefomgeving. Een flinke verandering dus, die veel vraagt van burgers, bedrijven en ambtenaren die met deze nieuwe wet moeten gaan werken.

 In het project Wonen daar mensen dan? gaat journalistiek onderzoekscollectief Spit de invoering van de Omgevingswet de komende drie jaar kritisch monitoren. Hoe liggen de lokale machtsverhoudingen? Welke invloed heeft de burger? Hoe is de tegenmacht geregeld? Hoe staat het met de bestuurscultuur? Als rode draad kijkt Spit ook hoe thema’s als de woningnood, bestuurscultuur, het klimaatvraagstuk en wantrouwen richting overheid kunnen worden aangepakt.

Hiermee wil Spit bijdragen aan bewustwording van de risico’s én kansen die deze nieuwe wet met zich meebrengt en bijdragen aan een meer democratische uitvoering van de uitgangspunten van de Omgevingswet. Door dit project te ondersteunen draagt het Fonds bij aan het controleren van de macht op lokaal niveau en het stimuleren van het publiek debat over de maatschappelijke impact van deze grootschalige, maar onderbelichte operatie op wetgevingsgebied.

Recente projecten

Unlocking Fashion Heritage

Stichting Amsterdam Museum (penvoerder)

Wereldwijd is niet alleen de ambachtelijke kennis over modetechnieken aan het verdwijnen, maar ook het bijbehorende inzicht over de verschillende…

meer

Wonen daar mensen dan?

Onderzoekscollectief Spit

Nederland staat aan de vooravond van de grootste wetgevingsoperatie sinds Thorbecke: de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022.…

meer

De Grondwet: harten en hoofden

Universiteit Leiden

De Grondwet is het belangrijkste juridische en politieke document van een staat. Het stelt de politieke en juridische orde van…

meer