SHARE Foundation, Digital Freedom Fund & European Digital Rights

Advancing Digital Rights in the Balkans

Het digitale domein maakt vaak nog onvoldoende deel uit van het dagelijkse werk van mensenrechtenorganisaties. Dat speelt in Nederland, maar nog veel sterker in Zuidoost-Europa. Door een gebrek aan kennis en capaciteit kunnen zij te weinig aandacht besteden aan digitale en technologische ontwikkelingen. Dat is zorgelijk, want de regio kent veel fragiele democratieën, digitaliseert in rap tempo en vormt een geopolitiek kruispunt van Europese, Russische en Chinese invloeden.

Om ervoor te zorgen dat mensenrechtenorganisaties op de Balkan over de nodige kennis en capaciteit beschikken om hun werk goed te kunnen uitvoeren hebben het Digital Freedom Fund, European Digital Rights (EDRi) en de in Belgrado gevestigde SHARE Foundation de handen ineen geslagen. Met het vierjarige programma Advancing digital rights in the Balkans willen zij lokale mensenrechtenverdedigers opleiden zodat zij mensenrechten in het digitale domein beter leren begrijpen, monitoren en waar nodig aan te kaarten. Sleutelactiviteit van het programma is een jaarlijkse summer school, waarin professionals uit heel Zuidoost-Europa samenkomen om bijgespijkerd te worden over thema’s als gegevensbescherming, digitale veiligheid en vrijheid van meningsuiting online.

Na vier jaar hebben zo’n honderd professionals de kennis en kunde opgedaan om op een effectieve manier mensenrechtenschendingen in het digitale domein te monitoren en adresseren. Ook zijn zij ingebed in een actief Europees netwerk en weten zij de juiste samenwerkingspartners te benaderen om gezamenlijk mensenrechtenschendingen te voorkomen of aan te kaarten. Hiermee wordt een stevige impuls gegeven aan digitale rechten in de regio, met als uitgangspunt dat de deelgenomen organisaties zelf verder kunnen met de opgedane kennis en vaardigheden.

Recente projecten

De Wilde Noordzee

Dutch Maritime Productions B.V.

De Wilde Noordzee is een bioscoopfilm en een vierdelige televisieserie (EO) waar de onderwaternatuur van de Noordzee centraal staat. Het…

meer

Praktijknetwerk Regeneratieve Landbouw

Stichting WIJLand

In december 2016 startte het Fonds met de ondersteuning van Stichting Wij.land (project ‘Four Returns Landschapsherstel Veenweiden’). Kern van het…

meer

Human Specific Approach

Theaterfestival Boulevard

Vanwege de huidige pandemie en die gevolgen die dit met zich meebrengt neemt Theaterfestival Boulevard het voortouw om verbondenheid binnen…

meer