SHARE Foundation, Digital Freedom Fund & European Digital Rights

Advancing Digital Rights in the Balkans

Het digitale domein maakt vaak nog onvoldoende deel uit van het dagelijkse werk van mensenrechtenorganisaties. Dat speelt in Nederland, maar nog veel sterker in Zuidoost-Europa. Door een gebrek aan kennis en capaciteit kunnen zij te weinig aandacht besteden aan digitale en technologische ontwikkelingen. Dat is zorgelijk, want de regio kent veel fragiele democratieën, digitaliseert in rap tempo en vormt een geopolitiek kruispunt van Europese, Russische en Chinese invloeden.

Om ervoor te zorgen dat mensenrechtenorganisaties op de Balkan over de nodige kennis en capaciteit beschikken om hun werk goed te kunnen uitvoeren hebben het Digital Freedom Fund, European Digital Rights (EDRi) en de in Belgrado gevestigde SHARE Foundation de handen ineen geslagen. Met het vierjarige programma Advancing digital rights in the Balkans willen zij lokale mensenrechtenverdedigers opleiden zodat zij mensenrechten in het digitale domein beter leren begrijpen, monitoren en waar nodig aan te kaarten. Sleutelactiviteit van het programma is een jaarlijkse summer school, waarin professionals uit heel Zuidoost-Europa samenkomen om bijgespijkerd te worden over thema’s als gegevensbescherming, digitale veiligheid en vrijheid van meningsuiting online.

Na vier jaar hebben zo’n honderd professionals de kennis en kunde opgedaan om op een effectieve manier mensenrechtenschendingen in het digitale domein te monitoren en adresseren. Ook zijn zij ingebed in een actief Europees netwerk en weten zij de juiste samenwerkingspartners te benaderen om gezamenlijk mensenrechtenschendingen te voorkomen of aan te kaarten. Hiermee wordt een stevige impuls gegeven aan digitale rechten in de regio, met als uitgangspunt dat de deelgenomen organisaties zelf verder kunnen met de opgedane kennis en vaardigheden.

Recente projecten

NTF PRO

Stichting de Theaterdagen

Het Nederlands Theaterfestival (NTF) is een grootschalig toneelfestival. Naast een breed theateraanbod, biedt het festival in elf dagen tijd een…

meer

Arcadia

Stichting Leeuwarden Friesland 2028

Stichting LF2028 komt voort uit LF2018 (de culturele hoofdstad Leeuwarden-Friesland in 2018) en organiseert in 2022, 2025 en 2028 de…

meer

Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Kate Moore en Femi Dawkins winnen Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Componist Kate Moore en multidisciplinair kunstenaar Femi Dawkins winnaars van Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022  De Gieskes-Strijbis Podiumprijs gaat dit jaar naar…

meer