IMC Weekendschool

Alumni IMC Basis – Programma en Studie

IMC Weekendschool bereidt jongeren voor op de belangrijkste stappen na hun schoolbestaan: vanuit hun eigen talenten en interesses keuzes maken voor hun toekomst. Het doel van IMC Weekendschool is dat jongeren van alle schoolniveaus en alle sociale achtergronden gemotiveerd hun plek in de samenleving kunnen innemen. Door lessen van bevlogen vak experts verruimen de jongeren hun blikveld, vergroten ze hun zelfvertrouwen en versterken ze hun binding met de maatschappij. De ex- Weekendschool leerlingen komen regelmatig terug voor vervolgcursussen. Bij belangrijke stappen als studie en beroepskeuze kunnen de kinderen terugvallen op hun IMC-‘familiestructuur’ om de juiste stappen te zetten.

IMC Weekendschool vindt dat alle kinderen recht hebben op een Weekendschool aanpak. Daarom zijn ze begonnen met IMC Basis: inpassing van de Weekendschool in het reguliere basisonderwijs. Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt de IMC Weekendschool bij de ontwikkeling van een alumniprogramma voor het project IMC Basis. Tegelijkertijd steunt het Gieskes-Strijbis Fonds de IMC Weekendschool bij een longitudinaal onderzoek naar de sociale ontwikkeling van deze groep in vergelijking tot een controlegroep.

Gerelateerde projecten

Move in het vmbo – Move your World!

Stichting MOVE

Move laat kinderen uit minder bedeelde wijken ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. Dit doen zij door deze…

meer

School­debatteren op het VMBO

Stichting Nederlands Debat Instituut

De Stichting Nederlands Debatinstituut organiseert sinds jaar en dag het NK debatteren voor scholieren. De komende jaren gaat het NDI…

meer

Geef Taal een Stem

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven wil de verkiezingen toegankelijk maken voor vmbo- leerlingen en hun ouders. Daartoe wordt informatie over verkiezingen…

meer