De Metselarij

De Metselarij

Het aandeel freelancers dat werkzaam is binnen de podiumkunsten is hoog. Freelancers staan vanwege deze arbeidsconstructie op afstand van secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder scholings- of ontwikkelbudget. Deze groep krijgt in de praktijk grote verantwoordelijkheden en kampt vaak met hoge werkdruk, zonder dat er een budget is voor scholing of ontwikkeling. Hiermee wordt niet voldaan aan de vereiste van een eerlijke werkpraktijk volgens de Fair Practice Code.

De Metselarij is een landelijk leernetwerk voor jonge zakelijk leiders, creatief producenten en programmamakers werkzaam binnen de podiumkunsten. De Metselarij zet zich in voor een vitale en weerbare kunstensector door te investeren in de mensen en ideeën die dat nu en in de toekomst mogelijk maken. Dit gebeurt door middel van een vierjarig leer- en ontwikkeltraject waarbij het verwerven van enerzijds kennis en vaardigheden en anderzijds reflectie en spiegelingen aan elkaar centraal staan.

Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt de professionalisering van de organisatie van De Metselarij en verdieping van het programma. Zo zullen de activiteiten verder worden ontwikkeld en verdiept, de doelgroep uitgebreid, wordt er geïnvesteerd in de organisatie en opleiding van de begeleiders en wordt er ingezet op bewustwording binnen de sector om te investeren in opleiding. Met hulp van het GSF zal er een stevige impuls worden gegeven om een verankerd leernetwerk voor de podiumkunstensector neer te zetten dat zichzelf in de toekomst kan financieren.

Recente projecten

NTF PRO

Stichting de Theaterdagen

Het Nederlands Theaterfestival (NTF) is een grootschalig toneelfestival. Naast een breed theateraanbod, biedt het festival in elf dagen tijd een…

meer

Arcadia

Stichting Leeuwarden Friesland 2028

Stichting LF2028 komt voort uit LF2018 (de culturele hoofdstad Leeuwarden-Friesland in 2018) en organiseert in 2022, 2025 en 2028 de…

meer

Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Kate Moore en Femi Dawkins winnen Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Componist Kate Moore en multidisciplinair kunstenaar Femi Dawkins winnaars van Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022  De Gieskes-Strijbis Podiumprijs gaat dit jaar naar…

meer