Hoe het begon

In 2003 hebben Hennie en Diedi Gieskes-Strijbis de
Stichting Spaarne Fonds opgericht met als inzet het
financieel ondersteunen van goede doelen in een
viertal sectoren.

De doelstelling van de activiteiten is statutair als volgt
verwoord:

Het financieel ondersteunen van (onderzoeks-) projecten en de implementatie daarvan betreffende:

  • Verbetering van milieu en natuurbehoud
  • Medisch onderzoek
  • Instandhouding van Westerse vrijheidsrechten
    en democratische waarden
  • Bevordering en ondersteuning van kunst
    en cultuur.

Wat het geworden is

Helaas hebben Hennie en Diedi Gieskes-Strijbis
maar enkele jaren zelf hun idealen kunnen nastreven,
want Diedi Gieskes-Strijbis overleed in 2008 en na een
langdurige ziekte overleed in 2010 Hennie Gieskes.

De naam van de Stichting is in 2008 gewijzigd
in Gieskes-Strijbis Fonds. Het eigen vermogen,
verkregen uit de nalatenschap van Hennie en
Diedi Gieskes-Strijbis, bedroeg eind 2014 € 141.000.000,-.

Het Gieskes-Strijbis Fonds is een vermogensfonds,
dat uit de beleggingsopbrengsten goede doelen
ondersteunt. Voor de vier bestedingsdoelen zijn een
aantal selectiecriteria ontwikkeld, het DNA profiel
van ons Fonds: meetbaar resultaat, concreet, vliegwieleffect, projectmatig karakter, herkenbare actie, duurzaam, jong talent, onderscheidend, het verschil makend, door een substantiële bijdrage die een project in optima forma zijn doorgang laat vinden. Kwantitatief gezien ligt de nadruk op de grotere, meerjarige projecten.
In de periode tot eind 2014 zijn donaties verstrekt
voor 65 projecten met een totaalbedrag van € 24,8 mln. Hiervan is € 14,8 mln. uitgekeerd.

Als eerbetoon aan de naamgever van ons Fonds is er
voor gekozen om het logo van de onderneming van
Hennie Gieskes te blijven gebruiken.

Projectaanvragen kunnen alleen op uitnodiging van het Gieskes-Strijbis Fonds worden ingediend.